Komunikat Lechii Gdańsk

2018-03-09 16:39:00
Lechia Gdańsk SA informuje, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/17 zostało zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Czynność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa. Biegły rewident wydał pozytywną opinię bez zastrzeżeń.

W opinii audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. 

 

Przychody Spółki we wspomnianym okresie wyniosły 51 087 676, 20 zł, co oznacza wzrost o 12,8% w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Wynik netto wyniósł –366 596, 24 zł, co oznacza niespełna trzykrotną poprawę wyniku finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbędzie się 11 marca 2018 roku. Będzie również jednym z punktów porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

Budżet klubu w roku obrotowym 2016/17 był najwyższy w historii i wzrósł dwukrotnie w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/14, gdy nastąpiły zmiany właścicielskie w Spółce. 

Szanowny Kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies w celach marketingowych przez Lechię Gdańsk S.A.

Dokument Polityki Prywatności

Akceptuję
Nie zgadzam się