• Najbliższy mecz Lechii
    VS
    20.07.2018, 20:30
  • Najbliższy mecz Lechii
    VS
    27.07.2018, 18:00

Partner strategiczny

2013-08-21 13:19:56
 

Miasto Gdańsk jest nie tylko partnerem strategicznym klubu, ale również podmiotem realizującym inwestycje na obiektach przy ul. Traugutta. Łącznie miejskie nakłady finansowe na bieżącą działalność gdańskiej Lechii oraz modernizację stadionu stawiają miasto Gdańsk na czele mecenasów biało-zielonych. Z Lechią od 2003 roku.

 
 
  Gdański Ośrodek Sportu realizuje zadania Gminy Miasta Gdańsk z zakresu kultury fizycznej i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnego, a także promocja i działalność na rzecz upowszechniania i wspomagania sportu.