Dominik Milewski
Pozycja
Trener przygotowania motorycznego