13
lut
2023

Manager ds. Sprzedaży

Do naszego zespołu sprzedażowego poszukujemy kandydatów na stanowisko managera. Szczegóły ofert poniżej.

Twoje zadania:

– Zarządzanie Działem Sprzedaży i koordynowanie jego pracy (motywowanie pracowników, wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych);

– Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie strategii sprzedaży;

– Tworzenie polityki handlowej firmy (ustalanie reguł odnoszących się do produktów, cen oraz działań promocyjnych);

– Współtworzenie i realizacja strategii biznesowej;

– Budowanie relacji typu business-to-business, pozyskiwanie, utrzymywanie i odzyskiwanie utraconych kluczowych klientów firmy;

– Przygotowanie budżetu w części dotyczącej Działu Sprzedaży;

– Opracowywanie planów sprzedaży i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;

– Tworzenie planów taktycznych i kontrolowanie działań operacyjnych Działu Sprzedaży;

– Identyfikowanie niezbędnych zasobów do realizacji strategii sprzedażowej;

– Analizowanie sytuacji rynkowej i podejmowanie działań zmierzających do budowania przewagi konkurencyjnej firmy;

– Przygotowanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby Zarządu;

– Nadzorowanie przygotowywania umów z kluczowymi klientami oraz kontrolowanie warunków i realizacji tych umów.

– Współpraca ze sponsorami i partnerami spółki,

Nasze wymagania:

– 2-3 letnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku

– Zdolność myślenia strategicznego – umiejętność analizy oraz syntezy menedżerskiej

– Doświadczenie w formułowaniu i wdrażaniu strategii sprzedaży, zarządzaniu zmianą i wprowadzaniu działań wspierających sprzedaż;

– Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne oparte na świadomej pokorze zarządczej;

– Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

– Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;

– Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultury osobista;

– Biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;

– Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania;

– Znajomość branży sportowej będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy:

– Emocjonujące środowisko sportowe oraz firmę o otwartej i kochającej sport kulturze;

– Twoje nowe środowisko: zróżnicowane obszary odpowiedzialności z dużą przestrzenią dla własnego rozwoju;

– Wpływ na strategię i rozwój firmy – możliwość wpływania na kierunki rozwojowe;

– Możliwość pracy z rozpoznawalną marką;

– Niezbędne narzędzia pracy na tym stanowisku;

– Stanowisko pełne wyzwań wynikających z realizowanych projektów rozwojowych.


  Aplikuj
  Sponsorzy
  Partner główny
  Sponsor Premium
  Sponsorzy
  Partner techniczny
  Partner strategiczny
  Partner
  Partnerzy
  Oficjalni dostawcy