Klauzula informacyjna dotycząca wydarzenia

ZOSTAŃ LECHISTĄ – PIŁKARSKI FESTYN Z AKADEMIĄ LECHII GDAŃSK

 

 

 1. Współadministratorami danych osobowych zgłaszanego dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego są:
 • Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
 • Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk, z siedzibą Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
 1. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, którym jest Inspektorem Ochrony Danych Lechii Gdańsk S.A w sprawie ochrony danych: rodo@lechia.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
 • kontaktu w związku organizowanym wydarzeniem na podstawie Państwa zgody wyrażonej podczas wysyłania zgłoszenia,
 • realizacją wydarzenia ,
 • wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na wspóladministratorach,  związanych ściśle z naszą działanością sportową, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie,
 • promocji działań Akademii i Lechii Gdańsk poprzez zamieszczanie wizerunków uczestników wydarzenia na stronie internetowej Lechii oraz profilach w mediach społecznościowych,
 1. Podstawą przetwarzania danych Zawodnika oraz jego rodziców / opiekunów prawnych jest wyrażona zgoda w oraz obowiązki nałożone na Administratora jako Klub sportowy, wynikające w szczególności z Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie.
 2. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełniania celu (organizacja festynu) , przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom z nami współpracującym w zakresie usług IT, usług fotograficznych i video.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Można to zrobić kontaktując się z nami na podany powyżej adres siedziby lub adres email Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych , jakiego dokonano przed jej wycofaniem.