LECHIA GDAŃSK Spółka Akcyjna została powołana 28.01.2009 r. Siedziba spółki mieści się w Gdańsku, przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325053, NIP 957-101-51-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 500 000 złotych wpłaconym w całości.

95 procent akcji w kapitale zakładowym Lechia Gdańsk Spółka Akcyjna należy do akcjonariusza większościowego, którym jest spółka Football Culture Poland sp. z o.o. Pozostałe 5 procent należy do akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy od Spółki:

2021.01.14 – PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.12.23 – CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.11.25 – TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.10.28 – DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.09.28 – PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu