LECHIA GDAŃSK Spółka Akcyjna została powołana 28.01.2009 r. Siedziba spółki mieści się w Gdańsku, przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325053, NIP 957-101-51-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 500 000 złotych wpłaconym w całości.

98,9 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy do akcjonariusza większościowego, którym jest spółka Lechia Rights Management sp. z o.o. należąca do Advancesport AG. Pozostałe 1,1 procent akcji należy do ponad 40 osób fizycznych – akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy od Spółki:

2021.01.14 – PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.12.23 – CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.11.25 – TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.10.28 – DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020.09.28 – PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Sponsorzy
Sponsor główny
Partner Premium
Sponsorzy
Sponsor techniczny
Partner strategiczny
Partnerzy
Oficjalni dostawcy
Sponsorzy Akademii Lechii Gdańsk