22
gru
2021

Akcjonariusze Lechii Gdańsk podsumowali rok obrotowy

Podczas wtorkowego wieczoru na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk odbyło się Walne Zgromadzenie Lechii Gdańsk SA.

Akcjonariusze Spółki zgodnie ze swoimi uprawnieniami zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 2020/2021 oraz udzielili wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

Uzupełniono również skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Michał Hałaczkiewicz, który dotychczas zasiadał w Radzie Nadzorczej Lechii, został powołany do Zarządu Spółki jako wiceprezes. Z kolei jego miejsce w Radzie Nadzorczej z ramienia większościowego Akcjonariusza zajęła Marta Jabłońska.

 

Obecnie Spółką Lechia Gdańsk SA kieruje trzyosobowy Zarząd: prezes Paweł Żelem oraz wiceprezesi – Piotr Zejer i Michał Hałaczkiewicz. Z kolei w Radzie Nadzorczej zasiadają: Adam Mandziara jako przewodniczący, Adriana Seget jako wiceprzewodnicząca oraz Dariusz Krawczyk i Marta Jabłońska jako członkowie Rady.

Sponsorzy
Partner główny
Sponsor Premium
Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partner
Partnerzy
Oficjalni dostawcy