05
cze
2023

Komunikat Klubu po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lechii Gdańsk SA

Dzisiaj (5 czerwca br.) odbyło się w siedzibie klubu Lechia Gdańsk SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zmienił się skład Rady Nadzorczej klubu, do której powołano Pana Adama Mandziarę oraz Pana Arkadiusza Gerwela. Jej członkiem przestał być z dniem dzisiejszym Pan Bogdan Oworuszko.

Doszło zatem także do zmiany w zarządzie, w którym Pan Arkadiusz Gerwel z dniem 4 czerwca 2023 r. przestał sprawować funkcję Wiceprezesa. Członkiem Rady Nadzorczej nie jest już natomiast Pan Bogdan Oworuszko.

Również dzisiaj w skład organu nadzorującego spółkę został powołany Pan Adam Mandziara.

Sytuacja na dziś wymaga mojego powrotu. Spadek z Ekstraklasy wymusił konieczność restrukturyzacji klubu, związane z tym dokapitalizowanie spółki, kontynuowanie procesów sprzedaży i inne zadania, które bez obecności właściciela są niemożliwe do realizacji – powiedział Adam Mandziara.

W skład Rady Nadzorczej klubu wchodzą obecnie: Pani Adriana Mandziara, Pani Marta Jabłońska, Pan Adam Mandziara, Pan Dariusz Krawczyk, Pan Arkadiusz Gerwel oraz Pan Sławomir Czarniecki.

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu