List do Kibiców od Prezesa Paolo Urfera/Letter to Fans from Paolo Urfer

Drodzy Kibice!

W zeszłym tygodniu wspólnota Lechii Gdańsk została zaatakowana artykułem składającym się z kłamstw, dezinformacji oraz manipulacji na temat naszego klubu, jego kadry zarządzającej i właścicieli, w tym mnie osobiście. Była to oczywista próba uderzenia w nasz projekt odbudowy topowego klubu piłkarskiego w Gdańsku. Jak zapewne wiecie, w kolejnych dniach autor tego paszkwilu całkowicie utracił wiarygodność. Niestety szkody, na jakie narażono naszą reputację, były poważne i prawdziwe, nawet jeśli weźmie się pod uwagę oczywisty konflikt interesów, kiedy oszczerstwa publikowane są na portalu, którego współwłaściciel kilka miesięcy temu bezskutecznie próbował kupić Lechię Gdańsk.

Moim obowiązkiem, honorem i przywilejem jest ochrona przed nieuprawnionym i haniebnymi atakami zarówno Lechii, jak i ludzi, których pieniądze i zaufanie pozwoliły klubowi przetrwać jeden z największych kryzysów w jego najnowszej historii. W związku z tym chciałbym jeszcze raz podkreślić: wszystkie insynuacje pod adresem moim, MADA Global Fund for Income Opportunities, Football Culture Poland oraz Lechii Gdańsk są fałszywe. Jeśli oczerniający nas autor wraz ze swym portalem twierdzą inaczej, będą musieli udowodnić to w sądzie. Dzisiaj specjalny zespół prawników pod kierownictwem mecenasa Macieja Ślusarka z Kancelarii SKP podjął przeciwko nim kroki prawne. Tym razem przeprosiny w mediach społecznościowych formułowane przez tych, którym wydaje się, że mogą bezpodstawnie pomawiać innych, na pewno nie wystarczą.

Pragnę podziękować Wam wszystkim za okazane wsparcie i zaufanie oraz czas, jaki daliście nam na przygotowanie reakcji na ten bezprecedensowy atak. Moim obowiązkiem jest zapewnić Was, że każdy oszczerca, aktualny i przyszły, poniesie prawne i finansowe konsekwencje swoich działań.

Ponieważ moim priorytetem była, jest i będzie ochrona reputacji Lechii Gdańsk podczas wymagającego czasu transformacji klubu, w którym staramy się odbudować naszą drużynę, powstrzymamy się od jakichkolwiek dalszych komentarzy na temat wspomnianego paszkwilu oraz jego pozbawionego wiarygodności autora, pozwalając działać naszemu zespołowi prawników.

Z wyrazami szacunku,

Paolo Urfer
Prezes Zarządu Lechii Gdańsk

Dear Fans!

Last week our community of Lechia Gdańsk has been attacked by an article consisting of lies, misinformation and manipulation about our club, its management and owners, including me personally. It was an obvious attempt to jeopardize our project of rebuilding a top football club in Gdańsk. As you probably know, in the following days the credibility of the author of that libel was completely tarnished. But our reputation was exposed to a real and serious damage, despite an obvious conflict of interest: a co-owner of the portal that published that slander has made an offer to buy Lechia Gdańsk, which has been turned down a couple of months ago.

It is my duty, honour, and privilege to protect from unjustified and disgraceful attacks both Lechia Gdańsk and the people whose money and trust helped the club survive one of the biggest crises in its recent history. Therefore, I want to underline clearly: all the allegations against me, MADA Global Fund for Income Opportunities, Football Culture Poland and Lechia Gdańsk are false. If the author and portal say otherwise, they will have to prove it in court, as today my special legal team led by Maciej Ślusarek from SKP Law initiated legal proceedings against them. This time apologies on social media from those who think they can slander people will surely not be a sufficient consequence.

I want to thank you all for your support, trust, and patience as you gave us time to react to this unprecedent attack. It is my duty to assure you, that every slanderer, now or in the future, will bear legal and financial consequences.

As my priority was, is and will be to protect Lechia Gdańsk from anyone who wants to blacken our reputation in this challenging time of transition, as we strive to rebuild our team, the club will refrain from any further comments on the aforementioned defamatory article and any further actions by its uncredible author. We will let our legal team take this forward.

Sincerely yours,

Paolo Urfer
President of the Management Board of Lechia Gdańsk

 

→ Polska wersja listu ←

→ Angielska wersja listu ←

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER PREMIUM

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER MEDYCZNY

OFICJALNY DOSTAWCA MURAWY HYBRYDOWEJ

PARTNER KLUBU

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
fax +48 58 76 88 403
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi