18
sie
2023

MADA GLOBAL potwierdza przejęcie Lechii Gdańsk S.A. I MADA GLOBAL confirms transfer of ownership

Fundusz inwestycyjny private equity ze ZEA potwierdza finalizację transakcji przejęcia 95% akcji spółki Lechia Gdańsk S.A.

Mogę potwierdzić, że dziś – w piątek, 18 sierpnia 2023 – spółka FOOTBALL CULTURE POLAND sp. z o.o. sfinalizowała przejęcie 95% akcji Lechia Gdańsk S.A. Jednocześnie przyjęte zostały rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk S.A. – pani Adriany Mandziara i pana Adama Mandziara. To początek nowej ery dla klubu. Oczywiście, będziemy się skupiać na osiągnięciu sukcesu pierwszej drużyny, ale także na stworzeniu nowego centrum treningowego, które zostanie zbudowane w latach 2024-2025 i pozwoli nam na rozwijanie nowej generacji talentów piłkarskich w Gdańsku i w regionieskomentował Paolo Urfer, Prezes Klubu.

The private equity investment fund from the UAE confirms the finalization of the acquisition of 95% of shares in Lechia Gdańsk S.A.

Here is the short statement made by our President Paolo Urfer a few minutes ago:

“I can confirm that today, Friday the 18th of August 2023, FOOTBALL CULTURE POLAND sp. z o.o. completed the purchase of 95% of the shares in Lechia Gdańsk S.A. Simultaneously, we accepted the resignations of two members of the Supervisory Board of Lechia Gdańsk S.A.: Mrs. Adriana Mandziara and Mr. Adam Mandziara. It’s the beginning of a new era for the club. We will of course focus on the success of our first team, but also on the creation of a new training center to be built in 2024-2025 which will allow the emergence of new generations of football talents in Gdańsk and its region.”

Sponsorzy
Partner główny
Sponsor Premium
Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partner
Partnerzy
Oficjalni dostawcy