17
lut
2024

Nakatomi Partnerem Premium Lechii Gdańsk!

Z radością informujemy, że międzynarodowa agencja marketingowa Nakatomi dołączyła do grona partnerów Lechii Gdańsk!

Agencja specjalizuje się we wprowadzaniu marek na rynki zagraniczne oraz prowadzeniu kompleksowych kampanii marketingowych 360° dla klientów B2B oraz B2C. W ramach kampanii klienci mogą liczyć na obsługę Social Mediów, działania PPC, a także tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych.

Nakatomi obsługuje klientów z wielu branż na ponad 30 rynkach. Działa globalnie, lecz sercem pozostaje zaangażowana lokalnie. Agencja swoją działalność rozpoczęła w Trójmieście i to właśnie tutaj bierze udział w działaniach społecznych, w ramach których wspiera sport oraz rozwój młodzieży w regionie.

Początek współpracy z klubem Lechia Gdańsk to zupełnie nowy rozdział w działalności firmy. Celem jest nie tylko współpraca z klubem w działaniach marketingowych, ale również wspieranie Akademii i młodych talentów Lechii, w zgodzie z hasłem przewodnim marki “We create Your Future”.

– Bardzo się cieszymy na współpracę z Lechią Gdańsk. To renomowany klub sportowy o bogatej historii, symbol pasji i determinacji. Chętnie wykorzystamy nasze doświadczenie oraz kreatywność, aby wspólnie kreować kampanie promocyjne, które będą budować jeszcze silniejsze więzi z kibicami oraz społecznością zgromadzoną wokół Lechii. Jesteśmy przekonani, że razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy! – mówi Ewelina Kołoda, CEO agencji marketingowej Nakatomi.

– Witamy Nakatomi w naszej biało-zielonej rodzinie! Partnerstwo z renomowaną międzynarodową agencją potwierdza, że Lechia jest atrakcyjnym partnerem biznesowym i jednocześnie świetnym nośnikiem reklamy. Liczę, że Nakatomi skutecznie wesprze nas w działaniach wizerunkowych i że wspólnie osiągniemy wiele sukcesów na różnych polach – mówi prezes Lechii Gdańsk, Paolo Urfer.

W ramach współpracy logotyp Nakatomi pojawi się na stadionie podczas meczów Lechii, na stronie internetowej oraz na innych nośnikach reklamowych. Klub będzie mógł liczyć na wsparcie w działaniach marketingowych oraz przy promocji meczów.

Więcej informacji o projektach, wartościach i tym, co inspiruje Nakatomi przeczytasz na stronie www.nakatomi.pl.

Witamy Nakatomi w gronie partnerów Lechii Gdańsk!

Nakatomi becomes a Premium Partner of Lechia Gdansk!

We are happy to announce that the international marketing agency Nakatomi has joined the group of partners of Lechia Gdansk!

The agency specializes in introducing brands to foreign markets and conducting comprehensive 360° marketing campaigns for B2B and B2C clients. As part of the campaign, clients can count on social media support, PPC activities, as well as website development and positioning.

Nakatomi serves clients from a wide range of industries in more than 30 markets. It operates globally, but remains committed locally at heart. The agency began its operations in the Trojmiasto area and participates in social activities that support sports and youth development in the region.

The beginning of cooperation with Lechia Gdansk club is a completely new chapter in the company’s activities. The goal is not only to cooperate with the club in marketing activities, but also to support Lechia’s Academy and young talents, regarding the brand’s slogan „We create Your Future”.

– We are very pleased looking forward to working with Lechia Gdansk. It is a big sports club with a rich history, a symbol of passion and determination. We are eager to use our experience and creativity to jointly create promotional campaigns that will build even stronger ties with fans and the community gathered around Lechia. We are convinced that together we can achieve great things! – says Ewelina Koloda, CEO of Nakatomi marketing agency.

– We welcome Nakatomi to our white-green family! Partnership with a reputable international agency confirms that Lechia is an attractive business partner and at the same time a great advertising medium. I hope that Nakatomi will effectively support us in our marketing and PR activities and that together we will achieve many successes in various fields – says Lechia Gdansk’s president, Paolo Urfer.

As part of the cooperation, Nakatomi’s logo will appear at the stadium during Lechia matches, on the website and on other advertising media. The club will be able to count on support in marketing activities and match promotion.

You can read more about the projects, values and what inspires Nakatomi at www.nakatomi.pl.

We welcome Nakatomi among the partners of Lechia Gdansk!

 

 

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu