28
sie
2023

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Lechii Gdańsk/Changes in the Management Board and Supervisory Board of Lechia Gdańsk

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu powołano Jakuba Chodorowskiego, który nadal będzie pełnił obowiązki Dyrektora Sportowego Klubu. Jednocześnie Zbigniew Ziemowit Deptuła złożył swoją rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Wskutek powyższych działań Zarząd Lechii Gdańsk składać będzie się z trzech członków: Prezesem pozostał Paolo Urfer, Wiceprezesem – Yazan M.S. Saoudi, a Członkiem Zarządu został Jakub Chodorowski.   

Ponadto, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lechii Gdańsk S.A. uzupełniono skład Rady Nadzorczej Spółki – do tego grona powołano Zbigniewa Ziemowita Deptułę, który z dniem 28 sierpnia br. przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Lechii.

Jednocześnie z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki rezygnację złożył dziś Sławomir Czarniecki.

Wskutek powyższych działań Rada Nadzorcza Lechii Gdańsk składać się będzie z czterech członków – są to: Arkadiusz Gerwel, Marta Jabłońska, Dariusz Krawczyk i Zbigniew Ziemowit Deptuła.

During today’s meeting of the Supervisory Board of Lechia Gdańsk, Jakub Chodorowski was appointed as a Member of the Management Board (he will also continue to serve as the Club’s Sports Director). At the same time, Zbigniew Ziemowit Deptuła tendered his resignation from the position of Board Member.

As a result, Lechia Gdansk’s Management Board will consist of three members: Paolo Urfer will remain as President, Yazan M.S. Saoudi will remain as Vice President, and Jakub Chodorowski will become a Board Member.

In addition, during the Extraordinary General Meeting of Lechia Gdańsk S.A., the composition of the Company’s Supervisory Board was supplemented – Zbigniew Ziemowit Deptuła (who ceased to serve as a Member of Lechia’s Management Board as of August 28) was appointed to this group.

At the same time, Sławomir Czarniecki resigned from his seat on the Company’s Supervisory Board today.

As a result of these actions, the Supervisory Board of Lechia Gdańsk will consist of four members: Arkadiusz Gerwel, Marta Jabłońska, Dariusz Krawczyk and Zbigniew Ziemowit Deptuła.

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu