01
wrz
2022

Zmiany w Zarządzie Lechii Gdańsk S.A.

Michał Hałaczkiewicz nie jest już członkiem Zarządu Lechii Gdańsk S.A.

Decyzja o rezygnacji została podjęta przez Michała Hałaczkiewicza kilka miesięcy temu i zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Klubu współpraca stron zakończyła się z dniem 31 sierpnia 2022 roku. Dziękujemy Michałowi za pracę na rzecz Klubu i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej.

Wczoraj, czyli 31 sierpnia Piotr Zejer – przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych w zarządzie Lechii Gdańsk S.A. skierował do Rady Nadzorczej Klubu wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia go w czynnościach Wiceprezesa Zarządu Klubu. Na dzień 12 września br. zaplanowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej Klubu. Dla uniknięcia wątpliwości wynikających z publikacji prasowych oraz w mediach społecznościowych, Piotr Zejer nie złożył rezygnacji i do czasu ewentualnej decyzji Rady Nadzorczej nadal pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu